Closure
0 Shopping cart HUF 0
Closure

Your cart is empty

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Creative City Group Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.y9gikw.zamnia.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruház és piactér Szolgáltató és Vásárló általi használatának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni.

A Honlapon lehetőség van közvetlenül a Szolgáltató által értékesített termékek megvásárlására, illetve más eladótól – Szolgáltatón kívüli, forgalmazóként feltüntetett egyéb vállalkozás - (a továbbiakban: Partner) termékeit megvásárolni.

Jelen ÁSZF kifejezetten a Szolgáltató által értékesített termékek adásvételének szabályait tartalmazza.

Ha a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1. Definíciók

Szolgáltató:

 • Cégnév: Creative City Group Kft.
 • Székhely, levelezési cím: 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
 • Telefon: +36 70 398 1341
 • E-mail: info@zamnia.com
 • Adószám: 27048533-2-13
 • Cégjegyzékszám: 13-09-204841
 • Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Tárhelyszolgáltató:

Szolgáltatás: a Szolgáltató által üzemeltetett Honlapon keresztül elérhető, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, melynek keretében a Szolgáltató piacteret üzemeltet, ahol saját termékeit és a Partner termékeit kínálja eladásra.

Partner: minden olyan számlaképes természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akinek terméke a Honlapon keresztül megvásárolható a Partner által meghatározott áron és feltételekkel.

Vásárló: olyan természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki a Honlapon eladásra meghirdetett terméket közvetlenül a Szolgáltatótól vásárolja meg vagy a Partnertől a Partner által meghatározott feltételekkel.

Felhasználó: Partner és Vásárló együttes elnevezése.

2. IGÉNYBEVÉTEL ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A Honlapon elérhető Szolgáltatást kizárólag 16. életévét betöltött természetes személy, aki saját államának joga szerint cselekvőképes vagy jogi személy veheti igénybe. Jogi személy esetén az, aki az adott gazdálkodó szervezet képviselője és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatok, illetve elérhetőségek megadásával vásárol a Honlapon.

A Honlap - Vásárló választása szerint - magyar, angol és szlovák nyelven érhető el.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól. Szolgáltató mindent megtesz, hogy a Honlap felületén megjelenő termékképek, színek megfeleljenek a valóságnak, azonban a Szolgáltató által tett erőfeszítések ellenére adott esetben a megjelenített termékek színe - főként színárnyalatban - eltérhet a valóságtól, mivel azok nagymértékben függnek a Vásárló által használt monitortól, illetve annak beállításától. Kérjük, hogy a megrendelés leadását megelőzően figyelmesen olvassa el a termékleírást.

3. REGISZTRÁCIÓ

A Honlapon elérhető online piactéren történő vásárlás regisztráció nélkül is elérhető a Vásárló számára.

Amennyiben mégis regisztrálni szeretne, úgy a Honlapon a „Bejelentkezés/Regisztráció” menüpontokban teheti ezt meg. A regisztráció során a csillaggal megjelölt adatok megadása kötelező. Regisztrációkor megadott felhasználónév nem tartalmazhat elérhetőséget (e-mail cím, telefonszám, URL stb.), trágár, obszcén kifejezést, semmilyen nyelven.

A regisztráció elküldését megelőzően a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et, az Adatkezelési Tájékoztatóban” foglaltakat és a „Regisztráció” gombra kell kattintania.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót, mely emailben a Vásárló kap egy megerősítő linket, mellyel aktiválhatja regisztrációját.

Egy Vásárló csak egyszer regisztrálhat a rendszerben és egy email címről csak a regisztrált Vásárló veheti igénybe a Szolgáltatást, továbbá kizárólag saját elérhetőségeit, személyes adatait adhatja meg a rendszerben. A Vásárló regisztrációs adatait, a fiók használatát nem engedményezheti, nem adhatja át másnak, kizárólag a valós adatokat megadó Vásárló veheti igénybe regisztrációjával a Szolgáltatást.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató által kezelt és tárolt adatok alapján további regisztrációk köthetők az adott Vásárlóhoz a rendszerben, a felhasználónevének korlátozása maga után vonhatja további regisztrációinak korlátozását is.

3.1. Regisztráció törlése

A Vásárló jogosult a regisztrációjának törlését bármikor kérni a info@zamnia.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Törlés esetén a Vásárló felhasználói adatai azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok (pl. számla) megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód, új regisztrációra van szükség, ha felhasználói fiókot kíván létrehozni.

3.2. Belépési adatok titokban tartása

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4. HONLAPON MEGJELENÍTETT ÁRAK, SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A kiszállítás költsége minden esetben a választott szállítási formától függően, hozzáadásra kerül a kosárba helyezett termékek vételárához. A szállítás költsége olyan termékre is vonatkozik, amelyet a Szolgáltató Partnerétől vásárol meg a Vásárló a Honlapon keresztül.

A termékek ára – a Vásárló választásától függően – forintban (HUF) vagy euróban (EUR), kerül feltüntetésre.

A szállítási költségre vonatkozó információkat a Szolgáltató a Honalapon a „Szállítási információk” menüpontban megjeleníti, illetve azt a vásárlási folyamat során is megtekintheti a Vásárló, a megrendelés leadását megelőzően.

A termék mellett feltüntetett ár minden esetben a képen/képeken szereplő termékre/termékekre vonatkozik.

5. MEGRENDELÉS MENETE

A Vásárló megrendelést kizárólag a Honlapon keresztül online megrendeléssel adhat le, a Szolgáltató emailben vagy telefonon megrendelést nem fogad és nem teljesít.
A Vásárlónak az alábbi megrendelési folyamatot kell végrehajtani a megrendelésének Szolgáltató részére történő elküldéséhez.

1) Kosár

A Vásárló a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található „Kosárba teszem” felirat használatával teheti virtuális kosarába.

A kosár tartalmának módosítására a Kosár felületen van lehetőség, a Honlap jobb felső sarkában található „Kosár” ikonra kattintva, ahol módosítható a termékek mennyisége, az egyes termékek vagy akár a kosár teljes tartalma törölhető. A kosár felületen minden esetben feltüntetésre kerül, hogy az adott terméknek ki az értékesítője (Szolgáltató vagy a Partner).

Ha a kosárba helyezett termékekkel a Vásárló mindent rendben talált, akkor a „Pénztár” feliratra kattintva a megrendelési folyamat következő szakaszához érkezik.

2) Cím

A Vásárlónak kötelező megadni a szállítási – és számlázási információkat, melyek szükségesek ahhoz, hogy a Szolgáltató a megrendelt terméket a Vásárló által megadott címre kiszállítsa és a számlázási címnek megfelelően a számlát a megrendelés értékéről kiállítsa. Ha minden szükséges adatot a Vásárló megadott, úgy a „Folytatás” gombra kell kattintania.

3) Szállítás

A szállítás menüpontban a Vásárló a rendelkezésre álló szállítási módok közül tud választani. Az egyes szállítási módok között a szállítás ideje is megjelölésre kerül. A választott szállítási mód díja minden esetben hozzáadásra kerül a kosárban elhelyezett termékek árához. Ezt követően a „Folytatás” gombra kell kattintania Vásárlónak.

4) Fizetés

Vásárló a megrendelési folyamat ezen szakaszában a felkínált fizetési módok között tud választani. Kizárólag online fizetésre van lehetőség bankkártyával a Borgun vagy a PayPal rendszerén keresztül. Ezen a felületen a vásárló az eddig vásárlásaival gyűjtött pontok beváltására is lehetősége van, mely csökkenti megrendelésének értékét.

5) Áttekintés

Az áttekintés menüpontban a Vásárló a megrendelés elküldése előtt még egy összegző felületen a a megadott adatait, választott fizetési-és szállítási módokat, illetve a kosárba helyezett termékeket ellenőrizni tudja. Ha bármilyen adat hibás vagy egyéb fizetési, szállítási lehetőséget kíván választani, úgy a „Vissza” gombra vagy az adott megrendelési szakasz nevére kattintva bármikor módosítani tud az adatokon (adatbeviteli hibák javítása).

Ha a Vásárló minden adatot rendeben talált, helyesen adott meg, úgy a megrendelés elküldéséhez a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Ha elfogadta ezen dokumentumokat, akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással a Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését a Szolgáltató részére. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és emailben is értesíti a Vásárlót.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A „Megrendelés Elküldése” gombra kattint, átirányításra kerül a választott pénzügyi szolgáltató rendszerébe, ahol a fizetést el tudja végezni. A fizetési szolgáltató oldalán megadott banki adatokról a Szolgáltató információt nem kap a pénzügyi szolgáltatótól, kizárólag a tranzakció sikerességéről vagy sikertelenségéről kap tájékoztatást.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben az Vásárló adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

A Szolgáltató a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősséget nem vállal.

5.1. A megrendelések feldolgozása

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 8-16 óráig. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra.

5.2. Ajánlati kötöttség, megrendelés visszaigazolás, szerződés létrejötte

A Vásárló által elküldött megrendelés rendszerbe történő beérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére 48 órán belül. A Szolgáltató és a Vásárló között adásvételre irányuló szerződés akkor jön létre, ha a Vásárló e-mailben megkapta az a megrendelés elfogadásáról szóló azon visszaigazolást, amely magában foglalja a Vásárló által megrendelt termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is (teljesítés visszaigazolása).

A megrendelés leadása után azonnal a Vásárló részére emailben elküldött automatikus rendszerüzenet a megrendelés rendszerbe történő megérkezéséről küldött tájékoztató email, és nem keletkeztet a felek között szerződéses jogviszonyt, nem jelenti a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolását.

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó, vagyis a Vásárló ajánlatának elfogadására (teljesítés visszaigazolására) irányuló visszaigazoló e-mailt.

A felek között online módon megkötött termék adásvételére vonatkozó szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Vásárló a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles.

Ha a Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre az automatikus visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5.3. Fizetés

A Honlapon - a szállítás vagy az átvétel módjától függően - online bankkártyás, utánvétes, illetve készpénzes fizetésre van lehetőség a megrendelési folyamat során, illetve a Honlapon a „Fizetési feltételek” menüpontban megjelölt pénzügyi szolgáltatókon keresztül. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (pl. devizaárfolyam miatt felmerült költség).

5.4. Számla

Szolgáltató a megrendelésről elektronikus számlát állít ki, melyet emailben küld el a Vásárló részére, a megrendelés során megadott email címre.

A fizetendő végösszeg, amely a számlán szerepel, a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

Ha a Vásárló valamely Partner termékét vásárolja meg, úgy a megrendelésről a számlát közvetlenül a Partner állítja ki és bocsátja a Vásárló rendelkezésére.

5.5. Szállítás

A Vásárló a rendelkezésre álló szállítási lehetőségekről a honlapon elérhető „Szállítási feltételek” menüpontban tájékozódat bővebben. Az itt foglalt rendelkezések regisztráció nélkül, a megrendelést megelőzően megtekinthetőek.

A leadott rendelések házhoz szállítása futárszolgálattal történik.

A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 08:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben a Vásárló ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Vásárló biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.

A csomag aktuális helyzetéről a futárcég értesítést küld a Vásárló részére e-mailben a regisztrációban megadott email címre.

Amennyiben a Vásárló a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Vásárlónak lehetősége van a futárszolgálatnál új szállítási cím és időpont megadására, illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.

Ha a Vásárló az átvétel során sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, akkor a futártól ne vegye át a terméket, kérje jegyzőkönyv felvételét.

A kiszállítás díja a választott szállítási módtól, szállítási időtartamtól függően változik. A kiszállítás díjáról bővebben a Honlap felületén a „Szállítási Feltételek” menüpontban kap bővebb tájékoztatást, mely oldal regisztráció nélkül elérhető vagy IDE kattintva átirányításra kerül.

A megrendelés kiszállításának határideje a választott szállítási módtól függően változik, de legfeljebb 7 nap.

Szolgáltató – Felek eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.

A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni, ha

 1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
 2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

6. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg, a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár e, az elállási jog nem illeti meg.

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 1. terméknek,
 2. több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

6.1. Elállási nyilatkozat

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja az Elállási nyilatkozat - mintát, amely elérhető az ÁSZF végén letölthető formátumban. Fontos, hogy ha nem használja az elállási nyilatkozat – mintát, úgy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot tegyen.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

A Fogyasztó, ha postai úton nyújtja be elállási nyilatkozatát, mindenképp ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.2. Termék visszaküldése

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Szolgáltató azonban nem vállalja a visszaszállítás megszervezését, lebonyolítását, továbbá nem vállalja át a Fogyasztótól a termék visszajuttatás költségét sem. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.3. Kifizetett összeg visszatérítése

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által kifizetett teljes összeget, ideértve a termék árán felül a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Tekintettel arra, hogy a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki a Vásárló, így a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre a Partner – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.

6.4. Rendeltetésszerű használat

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés, illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát - megtérítését.

6.5. Elállási jog alól kizárt eseteket

A Fogyasztót nem illeti meg a Fogyasztót az elállási jog az alábbi esetekben

 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ,
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak,
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

7. SZAVATOSSÁG

7.1. Kellékszavatosság

Vásárló a Szolgáltató – közvetlenül a Szolgáltatótól vásárolt termék esetén - hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles a Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Szavatossági igényeit a Vásárló az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül jelentheti be, érvényesítheti.

8. JÓTÁLLÁS (GARANCIA)

Hibás teljesítés esetén Szolgáltató jótállásra köteles az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A kormányrendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek tekintetében a kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Vásárlónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik. (pl. 10.000 Ft eladási ár feletti televízió).

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási jogokat kizárólag a fogyasztónak minősülő Vásárló érvényesíthet.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Vásárló részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vásárló:

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vásárlónak okozott érdeksérelmet.
 • ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vásárlónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vásárló – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha a Vásárló a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vásárló által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vásárló a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül a Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 7.1 és a 7.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jótállás tehát nem érinti a Vásárló jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Vásárló békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 9.3. pontban feltüntettettek alapján.

A Vásárló jótállási igényeit az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken keresztül jelentheti be a Szolgáltató felé.

9. PANASZKEZELÉS

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő.

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni köteles, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Vásárló számára:

9.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

Tájékoztatjuk, hogy az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet értelmében a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt.

Ha a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Az NFH általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el.

Emiatt a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. Elérhetőségeket itt találhatnak: http://jarasinfo.gov.hu .

Területileg Illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi felügyelősége:

Budapest XII. kerületi Járás
Cím:1126 Budapest, Kiss János altábornagy utca 31-33/A.
Telefonszám: +36 1 896 5274
Fax: +36 1 237 4840
E-mail: vezeto@12kh.bfkh.gov.hu

9.2. Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

Ahhoz, hogy az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében, ki kell töltenie egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldeni a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel.

Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

9.3. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Ha a Szolgáltató a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni. A békéltető testületi eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a Szolgáltató és a Vásárló között.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület

Elérhetőségi adatai
Székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06-1-4882-186
Telefon: 06-1-488-2131

Békéltető Testületek elérhetősége: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Amennyiben a fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

 • az eljáró bíróságot;
 • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
 • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
 • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
 • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.

A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

10. FELELŐSSÉG

10.1. Harmadik személy jogainak tiszteletben tartása

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

10.2. Felhasználó által elérhetővé tett tartalom

A Felhasználók által a Honlap használata során elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Szolgáltató azonban fenntartja magának a jogot, hogy a Honlapon a Felhasználó által elhelyezett termékeket, hozzászólást, értékelést, tartalmat felülvizsgálja, és saját hatáskörében azokat külön értesítés nélkül eltávolítsa, ha az a Honlap minőségét és színvonalát rontja, valamint a tartalom jogértő, vagy erre utaló magatartást tapasztal, különösen, de nem kizárólagosan az alábbi cselekményeket valósítja meg:

 • olyan tartalmat tesz közzé, amely nem áll összefüggésben a Honlappal, termékkel,
 • jogsértést valósítanak meg, vagy annak elkövetésére hívnak fel;
 • obszcén és közönséges nyelvezetet vagy bárki megbotránkoztatására okot adó anyagot tartalmaznak;
 • más Felhasználó és/vagy a Szolgáltató lejáratására irányul;
 • a Szolgáltatóval vagy bármely Felhasználóval kapcsolatos nem nyilvános adatokat érintenek.

Ha a Felhasználó által a Honlapon közzé - vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató az Elkertv. alapján jár el, és Felhasználó által elhelyezett tartalmat eltávolíthatja.

Amennyiben a Felhasználó által elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik fél, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az igényekkel és eljárásokkal kapcsolatban valamennyi költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja, hogy minden intézkedést megtesz a Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozott események következtében keletkező károk elkerülése érdekében a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a Szolgáltató jóhírnevének megóvása érdekében.

Ha a Felhasználó a Honlap felületén kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10.3. Felelősség kizárása, korlátozása

A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató, kizárja felelősségét az

 • Partner, Vásárló által a Honlapon közzétett, Szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatás keretében továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ – törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén – tekintetében,
 • a rendszer használatából adódó, a működés teljes leállításából, változásokból eredő esetleges károkért;
 • egyéb, rajta kívül álló okra visszavezethető hibákért, károkért (vis maior).

11. SZERZŐI JOG

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlap felületén, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak. Ideértve valamennyi megjelenített szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Felhasználónak a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.y9gikw.zamnia.com domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

12. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSA

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárló előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá a Vásárlóval szemben – kivéve, ha a Vásárló a módosítások ellen tiltakozik -, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A Vásárló amennyiben nem fogadja el az ÁSZF rendelkezéseit vagy annak bármely módosítását, úgy nem jogosult a Honlap használatára és megrendelés leadására.

Jelen ÁSZF hatályos: 2019. október 15.

Letölthető, nyomtatható verzió elérhető HERE